Tvistelösning

En central del av vårt erbjudande är att företräda våra klienter i hyresnämnd, allmän domstol och skiljeförfarande.

Med vår expertkunskap, branschkännedom och breda processkompetens strävar vi efter att vara det självklara valet i fastighetsrelaterade tvister.

Vi har stor erfarenhet av tvister som rör hyres- och avtalsrättsliga frågor, fastighetsöverlåtelser och allmän affärsjuridik.

Som ombud erbjuder vi stöd och råd i juridiska och strategiska frågor under hela processen; från inledande kravbrev till slutligt avgörande eller undertecknat förlikningsavtal.

Lena Rönnblad Westrup, delägare
lena.westrup@falkenborn.se
+46 70 348 82 45

Aktuellt och nyheter från oss på Falkenborn.

Jobba med oss, vi söker nya kollegor!