Fastighetstransaktioner

Falkenborn har lång erfarenhet av både komplexa och enklare fastighetstransaktioner.

Vi tillhandahåller juridisk rådgivning och praktisk hantering av alla typer av transaktionsfrågor – oavsett om överlåtelsen gäller aktier, fastigheter, byggrätter eller exploateringsprojekt.

Vi har omfattande erfarenhet av att förhandla och upprätta bland annat:

  • överlåtelseavtal,
  • projektledningsavtal,
  • förvaltningsavtal,
  • olika typer av samarbetsavtal (asset management och joint ventures)
  • forward- och sale and lease back-avtal.

Vi biträder även klienter i fastighetsrelaterade finansieringsfrågor.

Sedan flera år tillbaka tillhör Falkenborn en av de svenska byråer som har störst transaktionsvolym. Vi biträder ungefär 50 transaktioner om året och lämnade under 2022 rådgivning i affärer till ett samlat fastighetsvärde om 30,6 miljarder kronor. Falkenborn har sedan byrån startade varit med i topprankningar bland svenska advokatbyråer med störst transaktionsvolym.

Elin Gylder, delägare
elin.gylder@falkenborn.se
+ 46 70 545 15 14

Aktuellt och nyheter från oss på Falkenborn.

Jobba med oss, vi söker nya kollegor!