Fastighetstransaktioner

Byrån har lång och mycket stor erfarenhet av både komplexa och enkla fastighetstransaktioner.

Vi sköter hanteringen, oavsett om överlåtelsen gäller aktier, fastigheter, byggrätter eller exploateringsprojekt. Vi har gedigen erfarenhet av att förhandla och upprätta överlåtelseavtal, projektledningsavtal, förvaltningsavtal (asset management) och olika typer av samarbetsavtal (joint ventures). Byrån hjälper även regelmässigt till i forward- och sale and lease back-affärer.

Under de senaste åren har byrån varit med i ca 50 transaktioner om året. Under 2021 bistod vi i affärer med ett sammanlagt fastighetsvärde på 24,3 miljarder SEK.

Elin Gylder, delägare
elin.gylder@falkenborn.se
+ 46 70 545 15 14

Aktuellt och nyheter från oss på Falkenborn.

Jobba med oss, vi söker nya kollegor!