Fastighetsrelaterade frågor

Byrån hanterar allmänna fastighetsrelaterade frågor, t.ex. gällande fastighetsbildning, markinlösen, exploateringsavtal och bygglov.

Vi ger rådgivning, förhandlar avtal och sköter nödvändiga kontakter med myndigheter och motparter.

Aktuellt och nyheter från oss på Falkenborn.

Jobba med oss, vi söker nya kollegor!